Dłuższe życie

„Nature”, jedno z najbardziej znanych czasopism z tematyki ekologii, ujawnia informację, że zmiana zachodniego stylu żywienia na rzecz alternatywnej diety służy dłuższemu życiu. Również pozwala obniżać emisję gazów cieplarnianych, zredukować wyręby terenów zalesionych i zabezpieczać siedliska zagrożonych zwierząt. Dieta typowa dla zachodniego stylu odżywiania stała się dominująca na Ziemi. Czytaj dalej Dłuższe życie

Kodeks ekologów

Niezasadne zdaniem eko aktywistów oskarżenia o korupcję czy ekoterroryzm przyczyniły się do stworzenie tak zwanej Karty Etycznej – opublikowanego w dzisiejszym dniu dokumentu. Karta ta zrealizowana wykonana została przez Związek Stowarzyszeń Polska Zielona Sieć. Organizacja ta gromadzi wszystkie liczące się eko ugrupowania z całej Polski. Czytaj dalej Kodeks ekologów