Szczyt krajów Unii Europejskiej

W nadchodzącym tygodniu odbędzie się szczyt członków Unii Europejskiej. Jednym z najważniejszych poruszanych tematów będzie bezpieczeństwo energetyczne Europy. Państwa UE są w dużej części uzależnione od importu energii, zwłaszcza zaś gazu. Pomimo, że nie jest to mówione otwarcie, rozchodzi się o uniezależnienie się od dostaw gazu z Rosji. Aktualne poczynania prezydenta Rosji a także wizja pogorszenia relacji gospodarczych unaocznia państwom europejskim, że musimy szukać alternatywnych źródeł dostaw gazu. Jedną z alternatyw może być wydobycie gazu łupkowego w naszym kraju. Omawiana będzie także kwestia produkcji energii z odnawialnych źródeł.