Rosną wynagrodzenia, gorzej z rynkiem pracy

W zestawieniu 12-miesięcznym wskaźnik wzrostu płac wyniósł 4.8% w zeszłym miesiącu. Zaskoczyło to analityków. Prognozowany został wzrost wysokości pół procenta. Jednocześnie mamy do czynienia z rekordowo niską inflacją, która wyniosła jedynie 0.2%. Według analityków mieszkańcy Polski niedługo mogą zacząć w końcu zauważać większą ilość pieniędzy w portfelach. Poprawiła się również sytuacja z miejscami pracy, jednak była to jedynie nieznaczna poprawa. W drugim półroczu roku 2014 pojawi się prawdopodobnie ożywienie gospodarcze, które pociągnie za sobą wzrost liczby miejsc pracy, przede wszystkim w przetwórstwie oraz w budownictwie.