Prognozy wspólnego rozruszania gospodarek Francji i Niemiec

Ministrowie gospodarki Niemiec i Francji zlecili przygotowanie wspólnego planu aktywizacji wzrostu gospodarczego. Eksperci otrzymali zadanie utworzenia kampanii inwestycji, które wpłyną na kondycję w obydwu krajach. Gospodarka Niemiec jest na tę chwilę w korzystniejszym położeniu, ale nie znaczy to, że jej potencjał jest w porządku.

Wspólny raport zostanie oddany w listopadzie. Wspólne działanie ma zbliżyć {Berlin i Paryż|Paryż i Berlin. Aby wyjść naprzeciw kolejnej recesji w strefie euro niezbędne staną się głównie poważne, długofalowe inwestycje w infrastrukturę.