Powstały projekt nowelizacji Kodeksu Pracy mówi, że okres zatrudnienia na czas określony nie ma prawa przekroczyć trzydziestu trzech miesięcy.

Nowy projekt nowelizacji Kodeksu pracy przewiduje, że okres zatrudniania na czas określony nie ma prawa przekraczać 33 miesięcy. Po upływie tego terminu umowa według ustawy stanie się umową o pracę na czas nieokreślony. Projekt został przesłany do konsultacji, które trwać mają do 21 listopada. Intencją jest rozwiązanie problemu bezzasadnego podpisywania terminowych umów o pracę, w sytuacji, gdy powinny być one na czas nieokreślony. Znowelizowany art. 251 ma określać efekt przekroczenia wspomnianego czasu jak i limitu liczby podpisywanych umów.