Polityka energetyczna Europy

Aktualny kryzys ukraiński być może uświadomi Unii Europejskiej, że najwyższy czas na dokonanie zmian w gospodarce energetycznej. Na chwilę obecną tylko jeden kraj należący do Unii, Dania, nie jest importerem energetycznym. Pozostałe państwa unijne w mniejszym lub większym stopniu są uzależnione od dostaw energii (oraz paliw) z krajów trzecich. Polska nie stanowi wyjątku. Ponad 30% zużywanej w kraju energii pochodziła z importu. Mowa o energetycznym bezpieczeństwu pojawia się z powodu kryzysu na linii Zachód-Rosja. Groźba sankcji gospodarczych w stosunku do Rosji może w równym stopniu negatywnie odbić się również na pozostałych państwach europejskich. Rosja jest obecnie największym producentem i eksporterem energii i paliw na naszym kontynencie.