PKN Orlen odnośnie wydobywania gazu łupkowego

Biuro rzecznika prasowego polskiego koncernu PKN Orlen udzieliło informacji, jakoby zaczęcie regularnego pozyskiwania gazu łupkowego w naszym państwie przed rokiem 2020 nie było realne. Przeszkodę stanowią głównie różnego rodzaju bariery podatkowe i prawne. Nie do końca wiadomo jakiego rzędu nakłady inwestycyjne będą wiązały się z rozpoczęciem wydobycia gazu, zaś koszty natury koncesyjnej z pewnością będą duże. Dlatego też Orlen, które jest odpowiedzialne za przeprowadzenie ponad 15% wszystkich odwiertów próbnych, sceptycznie ocenia możliwości bliskiego uruchomienia wydobycia. Tempo aktualnie wdrażanych prac oraz zainteresowanie głównych inwestorów w głównej mierze determinowane są obecnie poprzzez uwarunkowania prawne związane z wydobywaniem gazu łupkowego.