Nowe polskie złotówki

7 kwietnia NBP rozpocznie rozprowadzać w Polsce nowego typu banknoty. Nie zmienią się znacznie od strony wizualnej, za to będą posiadały skuteczniejsze zabezpieczenia przed fałszowaniem. Zmiana w wyglądzie będzie nieznaczna, jednak zauważalna. NBP nie planuje żadnej dużej akcji wycofania starych banknotów z obiegu. Nowe będą wprowadzone stopniowo, w ramach wymieniania banknotów zużytych. Nasze banknoty posiadają dobre zabezpieczenia i nie są często fałszowane. Narodowy Bank Polski jednakże wyznaje zasadę, że powinno się cały czas podnosić jakość zabezpieczeń. Wszystkie banknoty starego typu zostaną bezterminowo ważne, jednak stopniowo wycofywane z obiegu.