NIK skontroluje darmowe podręczniki

Najwyższa Izba Kontroli sprawdzi korzyści z wprowadzonego bezpłatnego podręcznika, kontrola rozpoczęte zostanie w listopadzie. Prezes NIK zapowiada, że kontrolerzy sprawdzą przede wszystkim jak wprowadzenie bezpłatnego podręcznika wpłynęło na koszty ponoszone przez rodziny na kupno pomocy szkolnych. NIK oceni również wartość samej publikacji. Wspomniana kontrola była planowana od dłuższego czasu i zbiegnie się w czasie z wprowadzaniem bezpłatnego elementarza. Początek akcji zapowiedziano na listopad. Wnioski ujawnione zostaną na początku 2015 roku.

pisanie prac w języku angielskim