Modernizacja elektrowni Zgierz

Elektrociepłownia Zgierz (Łódzkie) zwiększyła własne możliwości produkcji. Firma ta to najważniejszy lokalny wytwórca ciepła, szczególnie na rynek lokalny. Poza mieszkańcami z usług elektrociepłowni korzysta także działający w lokalnym zgierskim parku przemysłowym sektor uprzemysłowiony. Oddany został do użytku turbozespół kondensacyjno-upustowy o mocy 20 MWe. W zeszłym roku w zgierskiej elektrociepłowni uruchomiono już nowy kocioł wodny rezerwowo-szczytowy mocy cieplnej 18 MW, opalany gazem z sieci lub olejem opałowym lekkim.