Lepsza opieka medyczna

W związku ze starzeniem się obywateli systemy opieki zdrowotnej na kontynencie znalazły się na skraju kryzysu. Sytuacja ta tyczy się i Polski. Robiąc większy użytek z nowoczesnej myśli technologicznej, w pierwszej kolejności zaś internetu, mamy możliwość zmniejszyć koszty. Systemy opieki zdrowotnej w Unii Europejskiej muszą skuteczniej korzystać z technologii cyfrowych – apeluje wiceprzewodnicząca Komisji Europejskiej Neelie Kroes. Wprowadzając rozwiązania z zakresu e-zdrowia, przychodnie i lekarze rodzinni napotykają wiele przeszkód, od braku wsparcia technicznego do niejasności ram prawnych. Dzięki rozwiązaniom w projektach e-zdrowia obywatele są w stanie otrzymać skuteczniejszą opiekę, a systemy opieki – zwiększyć własną efektywność