Krajowy eksport trzyma się świetnie

Rok 2013 uznać można za bardzo pozytywny jeżeli spojrzymy na wskaźniki polskiego eksportu, wzrósł on o ponad 9%. Handel zagraniczny był w największym stopniu motorem napędzającym gospodarkę. Analitycy twierdzą, że do roku 2020 możemy w dalszym ciągu spodziewać się stabilnego wzrostu naszego eksportu o 10-8% w skali roku. Zagrożeniem jakie ukazują eksperci jest fakt, iż nasze przedsiębiorstwa zbyt mało uwagi poświęcają krajom zewnętrznym, znajdującymi się poza strukturami Unii. Zaledwie 23% eksportu było skierowane do państw nie należących do Unii Europejskiej. Są to dane z roku 2012.