Kodeks ekologów

Niezasadne zdaniem eko aktywistów oskarżenia o korupcję czy ekoterroryzm przyczyniły się do stworzenie tak zwanej Karty Etycznej – opublikowanego w dzisiejszym dniu dokumentu. Karta ta zrealizowana wykonana została przez Związek Stowarzyszeń Polska Zielona Sieć. Organizacja ta gromadzi wszystkie liczące się eko ugrupowania z całej Polski. Najważniejsze wytyczne dokumentu to działanie zgodne z zasadą uczciwości jak również pełnej jawności, kierowanie się szczerością oraz legalnością czy wyeliminowanie prywatnych interesów z inwestorami.