Kary za nieodpowiednią dokumentację czasu pracy kierowców

Wielu kierowców odnosi się lekceważąco do wymogu posiadania aktualnego udokumentowania przez kierowcę własnej aktywności w danym dniu, i faktu nieprowadzenia pojazdu. Bezwzględne konsekwencje zagrażają nie jedynie jemu samemu, ale także innym osobom.

Grzywna, jaki grozi kierowcy z tego powodu to 100 zł za każdy dzień złego udokumentowania. Niemożliwość przedstawienia dokumentów potwierdzających aktywność kierowcy 28 dni do tyłu w ciągu inspekcji drogowej skutkuje nie tylko grzywną dla prowadzącego, lecz także grzywną dla osoby zarządzającej przewozem w wysokości 500 zł.

czas pracy kierowców