Dobroczynna emigracja.

Emigracja z naszego kraju po 2004 roku spowodowała wyraźną redukcję bezrobocia a także wspomogła naszą gospodarkę pokaźną sumą transferów pieniężnych zza granicy. Jeżeli jednak nie zacznie przeważać nad nią imigracja, w szerszej perspektywie czasu zaczniemy zmagać się z rosnącymi problemami dotyczącymi choćby utrzymania systemu opieki społecznej. Co daje nam emigracja? Oczywiście daje opcję na rozwój osobie, która wyjeżdża w celach zarobkowych, przemieszcza się, zdobywa tam pieniądze i wysyła te środki do ojczyzny. Naturalnie są także te negatywne skutki, jednak nie mogą przeważyć one nad plusami.