Ciągle zauważalne różnice w wynagrodzeniach

Starzenie się polskiego społeczeństwa będzie pomniejszać ilość bezrobotnych jak również poprawiać sytuację na polskim rynku pracy. Odrobiliśmy istotną część straty do bogatszych państw zachodnich, jeśli chodzi o przeciętną krajową wypłatę. Różnica nadal jednak jest znaczna. Praktyczna siła nabywcza wynagrodzeń w krajach zachodnich jest dwakroć wyższa aniżeli w Polsce, nawet jeżeli uwzględnimy iż koszty życia są wyższe. Zwyczajny Polak zarabia 3900 zł, a Anglik lub Niemiec 14000 zł. Wyjazd za pracą za granicę wciąż jest opłacalny, jednak niedługo się to odmieni.