Ceny owoców zbyt niskie

Obecny rok jest dobry pod względem produkcji rolniczej a także sadowniczej. Nader szybko zaczęła się wiosna, były odpowiednie warunki pogodowe podczas zimy. Wytwórczość jest obfita. Ale niespełna wszystkie owoce i jarzyny są tańsze aniżeli rok temu. Wprowadzony w Rosji zakaz importu niespełna wszelkich owoców i warzyw z Polski powoduje, iż rolniczy nie są w stanie pokryć opłaconych wydatków. Często koszty pracy nie są przykrywane już przez zapłatę sprzedaży hurtowej. Obecny stopień cen jest nieopłacalny dla producentów.