Białoruś zamknie granicę z Unią dla pieszych

Białoruś zamyka granicę z Polską dla pieszego ruchu. Restrykcje dotkną także przejścia między Białorusią a Łotwą i Litwą. Dzieje się tak z powodu braków w infrastrukturze na białoruskich przejściach. Z powodu braku osobnych przejść dla pieszych musieli oni poruszać się między samochodami. Rodziło to nie tylko trudności natury bezpieczeństwa, lecz również opóźnia ruch kołowy. Do czasu wdrożenia osobnych ścieżek przejścia mają pozostać ograniczone dla ruchu pieszego. W przeciągu ostatnich ośmiu miesięcy z przejść pieszych Białorusi z Unią skorzystało blisko 2.2 mln osób.